Linköpings universitets Logotype

Tentamensresultat

Tentamensresulttjänsten finns numera i studentportalen i Lisam.
This service now exists in the student portal in Lisam.
Informationsansvarig: LiU-IT Teknisk ansvarig: LiU-IT